Ja, dit is mogelijk. De ervaring leert dat delen voor iedereen met de link het meest praktisch werkt. Dit brengt een beveiligingsrisico met zich mee, namelijk een ontvanger kan de link doorsturen naar iemand anders. Echter was dit ook mogelijk met "traditionele" attachments. Het voordeel hier is, je kunt deze instelling op ieder gewenst moment weer veranderen waarmee de toegang weer wordt beperkt.

 

!Admin tip! Via een tool als Bettercloud is het mogelijk om een policy in te richten die gebruikers attendeerd op bestanden die gedeeld zijn voor "iedereen met de link"

Andere cases